Home

Zdjęcia z konkursu ZOOM na MAIUS – autorstwa firmy Migawka, Pauliny Kałek, Emilii Gałczyńskiej, Mikołaja Witasika, Agaty Mrozkowiak.

Historia powstania

Zakład Leksykologii i Logopedii powstał 1.12.2015 roku.

Zakres prowadzonych badań

Zakład prowadzi badania w zakresie językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego oraz logopedii. Przedmiotem szczegółowych opracowań są relacje między szeroko rozumianą kulturą a nazwami własnymi, teoretyczne podstawy nazw własnych, słownictwo wybranych pól tematycznych, idiolekty wybranych twórców (np. Stanisława Barańczaka, Joanny Chmielewskiej, Michała Choromańskiego, Zbigniewa Herberta, Stanisława Lema, Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego).

Przedmiotem prowadzonych w Zakładzie badań są również neurobiologiczne podstawy nazywania w wymiarze onomastycznym i neurolingwistycznym. Na osobną uwagę zasługują prace z zakresu metodyki postępowania logopedycznego, nauczania przedmiotów logopedycznych, standardów kształcenia logopedów w Polsce, funkcjonowania logopedii i logopedów w Internecie, opieki logopedycznej nad dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji, glottodydaktyki i translatologii.