Konferencja 2021

KONFERENCJA ON-LINE 5.11.2021

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2021 roku. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia na konferencję.

przed rozpoczęciem wypełniania formularza rejestracyjnego należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

PROGRAM KONFERENCJI

UWAGA: z powodów niezależnych od organizatorów konferencji program uległ zmianie w zakresie kolejności wygłaszanych referatów.